Arb Case First Aid – Första Hjälpen Kurs För Arborister

Plats: Trädakuten Göteborg och Kungälvs folkhögskola 7 September 2024

Allmän info

 • ETW/ISA Berättigade Poäng: Ja (8 h)
 • Kurs Diplom: Ja
 • Kostnad 6000 kr exkl moms
 • Ingår lunch och fika: Ja
 • Plats Trädakuten Göteborg
 • Antal instruktörer på plats 3/4 Stycken
 • Antal elever vid varje kurstillfälle max 12 stycken.
 • Kursen ställs in om antal deltagare är mindre än 6 personer.
  Detta meddelas senast 1 vecka innan varje kurstillfälle via mail.
 • Kurslängd 1 dag 11 timmar med sporadiska raster.

Kursinnehåll

 • Ordinarie Första Hjälpen/Repetition av HLR
 • Allmänt Omhändertagande
 • LX – ABCDE
 • Larmrutiner, förberedelser och genomförande
 • Egen Tournique, övning på marken
 • Egen Tournique, övning uppe i trädet
 • Riskhantering, hindra och förbereda sig för olyckor
 • Ögonskölj
 • Sårpackning
 • Klämskador, fallskador, Tappad last/frakturer

Förkunskapskrav och utrustning

 • Grundläggande utbildning för klättring för arborist
 • Medtag egen godkänd klätterutrustning
 • Första hjälpen HLR (HLR-Rådets Normer)

Sponsorer

Instruktör:
Christian Holm

Ambulanssjuksköterska med mångårig erfarenhet inom ambulanssjukvård och utbildning inom flera områden inkl HLR,PHTLS (trauma sjukvård) och TCCC(taktisk sjukvård). Stort intresse och erfarenhet inom vildmarksmedicin. Brinner för att genom tillämpad utbildning ta livräddande åtgärder och utrustning till komplexa miljöer.

Instruktör:
Per Forsberg

Per Forsberg har arbetat som reparbetare (IRATA) i över 15 år och är även IRATA instruktör. Sedan 2016 arbetar han även som arbetsmiljöingenjör.

Han har arbetat med utbildningar sedan 2010, både med att utveckla kundanpassade utbildningar samt andra utbildningar så som IRATA-kurser, arbete i slutet utrymme, använding av andningsskydd och räddningsutbildningar.

Per är även aktiv inom Svensk och Europeisk standardisering, och är ordförande för den tekniska kommittén som arbetar med personlig fallskyddsutrustning (inklusive reparbete och arboristutrustning) I SIS.

Martin Rosander
Sales management and management SuperVisor
ARB CASE First Aid Kit

Mauricio Fonceca
Sales manager and Administrative manager
ARB CASE First Aid Kit